Begeleiding

Als het u steeds meer moeite kost om dingen zelf te doen en te ondernemen. Zoals de dagelijkse activiteiten of problemen op het sociale gebied van uw persoonlijk leven. Dan biedt de ondersteunende begeleiding van Fensia-Zorg de uitkomst voor u. Wij kijken samen met u, welke bijpassende begeleiding die opmaat aan uw persoonlijk situatie het beste bij u aansluit.  

Welke soorten vormen van begeleiding zijn er

  • Het organiseren van uw huishouding
  • Begeleiding in activiteitencentrum of buurthuis
  • Dagelijkse activiteiten en uw sociale contacten onderhouden
  • Begeleiden bij psychiatrisch aandoening (depressie of verslavingen)
  • Gezondheidsproblemen, handicap of chronische ziekten
  • Rouw of stervensbegeleiding      

Ook kunnen er problemen zich voordoen en opstapelen op uw financieel vlakte. U heeft geen idee meer hoe u deze problemen zelf meer kunt oplossen dan kunnen wij hierbij helpen. Door met hulp van een thuisbegeleider wordt er naar een bijpassende oplossing gezocht. Afhankelijk van de situatie wordt er bekeken dat de hulp met stappen afgebouwd zodat u op uw eigen kracht weer verder kan of dat u voor een langere tijd hierbij hulp nodig heeft.

Activerende begeleiding
Activerende begeleiding is te onderscheiden van ondersteunende begeleiding, doordat het accent ligt op de mogelijkheid om via kortdurende begeleidingsvormen, iemands zelfstandig functioneren te herstellen of te verbeteren.

Activerende begeleiding wordt individueel of groepsgewijs aangeboden.

Individuele begeleiding houdt in dat cliënten met psychische stoornissen of een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap worden begeleid in hun dagelijkse leven. Deze begeleiding is gekoppeld aan “verbeterdoelen”. Deze zorg is bedoeld om de cliënt uiteindelijk zelfstandig te laten functioneren in de samenleving.

Groepsgewijze begeleiding houdt in dat de cliënt deelneemt aan een gestructureerde dagactiviteit met als doel het herstel van de cliënt. Dit kan gaan om cliënten met psychische stoornissen of gedragsproblematiek. Het kan echter ook gaan om begeleiding van thuiswonende kinderen met een handicap. In dit laatste geval kan deze begeleiding tijdens iemands leerplichtige leeftijd, een meerjarige duur hebben. Extra activering is nodig, omdat de reguliere leerprogramma´s niet aansluiten op de ernstige beperkingen of problematiek.