Specialistische Verpleging

Bij Fensia-Zorg kunt u ook terecht voor de beste gespecialiseerde Verpleging ook op het gebied van langdurige zorg tot en met palliatieve en terminale zorg.  

De Specialistische Verpleging (Verpleegkundige Zorg) kan worden ingezet bij ouderdomsklachten, chronische ziekte of laatste levensfase. 

 • Multiple sclerose ook wel MS genoemd
 • Dementie syndroom een verzamelnamen van 50 soorten
 • Handicap
 • CVA of beroerte
 • Chronische hart en vaatziekten
 • Chronische COPD en Astma
 • Open wonden
 • Laatste levens fase     

Wij geven u graag de beste specialiste Verpleegkundige Zorg in uw eigen omgeving gewoon bij u thuis. Deze zorg varieert van een paar keer per week tot en met meerdere keren per dag.  

Onze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit.

 • Hulp bij wassen en douchen en hulp bij aan- en uitkleden
 • Hulp bij transfers (hulp bij beweging, houding)
 • Hulp bij eten en drinken
 • Verpleegkundige begeleiding bij omgaan met ziekte
 • Advies, instructie, voorlichting bij ziekte en gezondheid
 • Bewaken van lichaamsfuncties
 • Het toedienen van medicatie en injecties
 • Gespecialiseerd verpleegkundig handelen zoals:
  • Epidurale/spinale pijnbestrijding
  • Intraveneuze medicatietoediening
  • Intraveneuze vocht
  • Voedingspomp toediening
  • Bloedtransfusie
  • Vernevelen
  • CAPD/CCPD
  • Drainage maag/thorax
  • Fototherapie
  • Sondevoeding en PEG
  • Uitzuigen trachea
  • Zuurstof toedienen of beademingsapparatuur