Dementiezorg

Is er sprake van (beginnende) dementie dan kunnen er veel vragen en onzekerheden bij u en uw naasten oproepen. Fensia-Zorg biedt bij dementiezorg de juiste individuele persoonlijke aandacht en belevingsgerichte zorg en bijpassende begeleiding op maat aan u en uw mantelzorg. Hierdoor kun u en/of uw partner nog zolang mogelijk prettig en verantwoordelijk thuis blijven wonen in uw eigen vertrouwde leefomgeving.   

Onze warme zorghulp kan bijvoorbeeld bestaan uit.

 • Adviseren en omgaan met dementie
 • Adviseren en begeleiden over verschillende vormen van zorg
  • Hulp bij wassen en douchen en hulp bij aan- en uitkleden
  • Hulp bij transfers (hulp bij beweging, houding)
  • Hulp bij eten en drinken
  • Het toedienen van medicatie
 • Het regelen van (tijdelijke) opname in een verzorgings- of verpleeghuis
 • Het informeren over zorg , activiteiten en huisvestiging  

Bij dementie laat het geheugen van de persoon in de steek. Vergeetachtigheid neemt toe en dat kan onzeker maken, hierdoor kan u of uw partner zich onveilig en angstig voelen of alledaagse zaken kunnen onmogelijk worden. Met begeleiding of verzorging van Fensia-Zorg lukt het vaak wel om zelfstandig te blijven wonen.  

Dementie zorg en thuis wonen
Fensia-Zorg biedt vanuit persoonlijke en belevingsgerichte warme zorg zoals structuur, rust en gevoel van veiligheid dat u zolang mogelijk zelfstandig verantwoord en prettig thuis te kunt blijven wonen. Er wordt gewerkt met een kleinschalige wijkteam van vaste zorgverleners zodat zij u als zorgvrager en uw naasten goed en beter gaan leren kennen. Op die manier komen zij te weten wat uw leef ritme is en wat u en uw naasten belangrijk vinden. Daarnaast helpen zij bij dementiezorg om de dag te structureren en stimuleren, zodat u gewoon zelf de dagelijkse dingen te blijven kunnen doen en te blijven ondernemen zoals u dat voorheen ook al deed. De zorgverleners zullen ook alert zijn op een zo veilig mogelijke leefomgeving voor u en uw naasten. Ook de veiligheid van medicatie is bij dementiezorg een zeer grote aandachtspunt binnen Fensia-Zorg.