Particuliere zorg

Wilt u particuliere zorg dan kunt u gebruik maken van onze uitstekende zorgdiensten van Fensia-Zorg. Wij streven er naar dat u als cliënten zo lang mogelijk in hun eigen en vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. U staat bij ons centraal.  

Thuiszorg hoeft niet kostbaar te zijn
Wij verlenen naast particuliere zorg ook geïndiceerde zorg in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB) gefinancierd zijn. Door deze aanvulling die wij op de particuliere thuiszorg kunnen bieden hoeft de privé verpleging die wij thuis bieden niet per se kostbaar te zijn. 

Betrokken particuliere thuiszorg
Wij werken per cliënt met kleine vaste wijkteams die ook privé verpleging aanbieden. Zij maken samen met u of uw mantelzorger de planning, zodat u altijd op de hoogte bent wie er op welke tijdstippen aanwezig zal zijn. Doordat u te maken heeft met vaste en gediplomeerde zorgverleners kennen zij als geen ander de persoonlijke eigenschappen en de thuissituatie. Wij vinden het belangrijk dat onze zorgverleners zich kunnen inleven in de beleving van de cliënt. Daarom hebben wij binnen onze belevingsgerichte zorg aandacht voor het omgaan met veranderingen, verlies of als het even tegen zit. 

Financieel anders geregeld
Voor de zorg die u particulier ontvangt krijgt u maandelijks een factuur. Wanneer u in het bezit bent van een geldige indicatie van het CIZ dan is deze zorg vrijgesteld van BTW. U moet dit wel kunnen aantonen. 

Voor de zorg die u in natura ontvangt, krijgt u geen rekening. De kosten worden door direct in rekening gebracht aan het zorgkantoor. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent, op basis van uw verzamelinkomen, uw eigen bijdrage voor de zorg. Deze financiële afwikkeling is vastgelegd in de wet. U kunt de hoogte van bijdrage berekenen op de site: www.hetcak.nl